fbpx

Dermatolodzy niedowierzali

przełom w leczeniu i pielęgnacji skóry

Dermatolodzy niedowierzali

Zakończyłam trądzikowy koszmar

to proste, sprawdź!

Zakończyłam trądzikowy koszmar

Hormonalny koktajl po porodzie

bez tracenia czasu i pieniędzy na wizyty w salonach kosmetycznych

Hormonalny koktajl po porodzie

Słońce to mój żywioł

po 50-tce można rozkwitnąć na nowo

Słońce to mój żywioł

EnteFace - maseczka na twarz zawierająca Enterosgel

<strong>EnteFace</strong> - maseczka na twarz zawierająca Enterosgel

Regulamin określający zasady dokonywania zakupów na stronie www.enteface.pl


DEFINICJE

Regulamin – niniejszy Regulamin (o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. 2013.1422).) w ramach sklepu internetowego: www.enteface.pl
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu na zasadach
określonych w Regulaminie.
Kupujący – Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży
Sprzedawca - K&K Herbal Poland S.A. ul. Limanowskiego 1A/8, 32-020 Wieliczka,
Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.enteface.pl, za pośrednictwem którego Klient może
uzyskać informacje oraz złożyć zamówienie.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie ilość produktów, jednostkową cenę zakupu oraz sposób
dostawy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu art. 535 ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy
Sprzedającym , a Kupującym, z wykorzystaniem serwisu internetowego www.enetface.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem
www.enteface.pl Sklep internetowy www.enteface.pl prowadzony przez

K&K Herbal Poland S.A. z siedzibą w Wieliczce 32-020, przy ul. Limanowskiego 1A/8,
NIP: 675-141-46-04, REGON: 120921780, KRS: 0000399586
Produkt oferowany w sklepie internetowym jest fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz
został legalnie wprowadzony do obrotu na rynek polski. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Produkty umieszczone w kategorii "Promocja" w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów.

ZAMÓWIENIA I ICH REALIZACJA

Zamówienia są przyjmowane poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej www.enteface.pl, telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: sale@enteface.pl). Zamówienia składane poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej www.enteface.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane telefonicznie można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 (w godzinach pracy biura). Klient ma możliwość modyfikacji danych do momentu naciśnięcia przycisku „Kliknij i wyślij zamówienie”. Po naciśnięciu przycisku „Kliknij i wyślij zamówienie”, zamówienie automatycznie zostaje wysłane do naszego biura do realizacji i potwierdzenie zamówienia na twój adres e-mail podany w formularzu. Warunkiem złożenia zamówienia przez Kupującego jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól, które zawarto w formularzu zamówienia (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe). Wysłanie zamówienia przez Kupującego stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia (do 10 dni roboczych) z przyczyn niezależnych od siebie. Jednak o wydłużonym terminie realizacji Klient zostanie poinformowany.
Standardowo do przesyłki z zamówionymi produktami dołączany jest paragon fiskalny. Na życzenie Klienta Sklep wystawia fakturę VAT na zakupione produkty. Przesyłka jest wysyłana na adres wskazany przez Kupującego w złożonym zamówieniu. W przypadku, gdy adres dostawy zamówienia nie znajduje się na terytorium Polski, sklep nie będzie realizował takiego zamówienia.
Wraz z dostarczeniem zamówionego towaru Sklep doręcza Kupującemu pisemne potwierdzenie zawarcia umowy obejmujące
informacje, o których mowa w art. 12. ust. 1 ustawy z dna 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena
produktu zawiera koszt dostawy. Kupujący dokonuje płatności za zamówiony towar i przesyłkę przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej (płatność za pobraniem) Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Polski. Przesyłki dostarczane są w formie paczek i listów za pośrednictwem Poczta Polska oraz w formie przesyłek kurierskich. Wszystkie wysyłane zamówienia są rejestrowane.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klientowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Konsumentowi zgodnie z art. 38 ustawy o prawach
konsumentów nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem jest produkt dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania produktu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie lub dostarczenie towarów przed jego upływem. Kupujący przesyła towary z dowodem zakupu (paragon fiskalny, faktura, elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia), i wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
Kupujący pokrywa bezpośrednie koszty związane ze zwrotem towarów do Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy po otrzymaniu przesyłki zawierającej zwracane towary, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania odsyłanych produktów do Sprzedawcy lub dostarczenia przez kupującego dowodu ich przesłania do Sprzedawcy. Wszystkie zwroty należy wysyłać na adres: K&K Herbal Poland S.A., ul. Limanowskiego 1A/8, 32-020 Wieliczka

REKLAMACJE TOWARÓW

Przed odbiorem przesyłki Kupujący ma prawo w obecności kuriera sprawdzić stan zabezpieczeń paczki. Jeżeli występują jakiekolwiek
uszkodzenia paczki, prosimy jej nie przyjmować. W takim przypadku zostanie ona natychmiast zwrócona do sklepu w celu wyjaśnienias prawy oraz ponownego przekazania Państwu zamówionych produktów. Należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody iskontaktować się z siedzibą sklepu internetowego K&K Herbal Poland S.A. Tel: 12 350 29 95 W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący powinien zgłosić do Sklepu reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sale@enteface.pl lub pisemnie na adres: K&K Herbal Poland S.A., ul. Limanowskiego 1A/8, 32-020 Wieliczka. Reklamowany towar należy dostarczyć do Sprzedawcy a do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz pisemną informację o przyczynie reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Kupującego, w przypadku uwzględnienia reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony, a jeśli będzie to już niemożliwe Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru Sprzedawca zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu
www.enteface.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Sklep gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Zgodnie z w/wym. ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz do żądania usunięcia ich z bazy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

O zmianach w regulaminie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail). Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej Sprzedającego www.enteface.pl w zakładce REGULAMIN
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w
szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014.1182), a także Ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne ( t.j. Dz. U. z 2008r. nr 45, poz.271 ze zm.).